بایگانی دسته: php

آموزش PHP قسمت چهارم

php learning   part2
php learning  part 4

در این مجموعه  ، 6 جلسه کلیپ آموزش طراحی وب سایت با زبان فارسی است.
این مجموعه و مجموعه های قبلی که در روزهای پیش قرار داده شده اند شامل آموزش hp,Ajax,Java,Html,CSS و همچنین آموزش کار با نرم افزار Dream Weaver میباشد,  این کلیپ ها بخش چهارم این آموزش می باشند که توسط انجمن علمی دانشگاه شیخ بهایی ایجاد شده,  منتظر قسمت های بعدی و برنامه های مرتبط باشید.

توجه: این کلیپ های آموزشی php  در 4 سری و 26 جلسه آماده شده است, که این سری آخرین سری آن است.

برای دانلود به "ادامه" مراجعه کنید

ادامه‌ی خواندن

آموزش PHP قسمت سوم

php learning   part2
php learning  part 3

در این مجموعه  ، 7 جلسه کلیپ آموزش طراحی وب سایت با زبان فارسی است.
این مجموعه و مجموعه های قبلی و  مجموعه ی بعد که در روزهای بعدی قرار داده خواهد شد شامل آموزش hp,Ajax,Java,Html,CSS و همچنین آموزش کار با نرم افزار Dream Weaver میباشد,  این کلیپ ها بخش سوم این آموزش می باشند که توسط انجمن علمی دانشگاه شیخ بهایی ایجاد شده,  منتظر قسمت های بعدی و برنامه های مرتبط باشید.

توجه: این کلیپ های آموزشی php فعلا در 4 سری و 26 جلسه آماده شده است, که قسمت های بعدی در روزهای بعد قرار داده خواهند شد.

برای دانلود به "ادامه" مراجعه کنید

ادامه‌ی خواندن

آموزش PHP قسمت دوم

php learning   part2
php learning  part 2

در این مجموعه  ، 8 جلسه کلیپ آموزش طراحی وب سایت با زبان فارسی است.
این مجموعه و مجموعه ی قبلی و 2 مجموعه ی بعد که در روزهای بعدی قرار داده خواهد شد شامل آموزش hp,Ajax,Java,Html,CSS و همچنین آموزش کار با نرم افزار Dream Weaver میباشد,  این کلیپ ها بخشدوم این آموزش میباشند که توسط انجمن علمی دانشگاه شیخ بهایی ایجاد شده,  منتظر قسمت های بعدی و برنامه های مرتبط باشید.

توجه: این کلیپ های آموزشی php فعلا در 4 سری و 26 جلسه آماده شده است, که قسمت های بعدی در روزهای بعد قرار داده خواهند شد.

برای دانلود به "ادامه" مراجعه کنید

ادامه‌ی خواندن

آموزش PHP قسمت اول


php learning  part 1

در این مجموعه  ، 5 جلسه کلیپ آموزش طراحی وب سایت با زبان فارسی است.
این مجموعه و 3 مجموعه ی بعد که در روزهای بعدی قرار داده خواهد شد شامل آموزش hp,Ajax,Java,Html,CSS و همچنین آموزش کار با نرم افزار Dream Weaver میباشد,  این کلیپ ها بخش اول این آموزش میباشند که توسط انجمن علمی دانشگاه شیخ بهایی ایجاد شده,  منتظر قسمت های بعدی و برنامه های مرتبط باشید.

توجه: این کلیپ های آموزشی php فعلا در 4 سری و 26 جلسه آماده شده است, که قسمت های بعدی در روزهای بعد قرار داده خواهند شد.

برای دانلود به "ادامه" مراجعه کنید

ادامه‌ی خواندن