بایگانی ماهیانه: مرداد ۱۳۹۰

یافتن مدل گوشی با شماره موبایل

mobile phone - Nokia n79                     www.alirezaweb.com


یافتن نوع مدل گوشی فقط از روی شماره‌ تلفن!!!

تلفن همراه دوست شما چیست؟!

شما به راحتی می‌توانید شماره‌ی مورد نظر خود را در این سایت‌ها وارد نمائید و مدل دقیق گوشی فرد مورد نظر را در سایت مذکور ببینید!

در حقیقت سایت‌هایی که در ادامه به شما معرفی خواهم کرد برای خدمات Data (همانند MMS) ساخته شده اند, اما شما می‌توانید از آن استفاده‌ی دیگری کنید و نوع تلفن همراه هر کس را که بخواهید کشف کنید!

جالبه, نه؟

ادامه‌ی خواندن