بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۹۱

شرکت آلمانی فلگ تلکه کام و پروژه فالكون فیبر با 150 مگابیت پهنای باند 55 میلیون تومان

internet
شرکت آلمانی فلگ تلکه کام و پروژه فالكون فیبر
با 150 مگابیت پهنای باند 55 میلیون تومان

آیا سرعت اینترنت ایران هم افزایش پیدا میکند؟

شرکت آلمانی فلگ به عنوان مجری پروژه فالکون با ۲۸ هزارکیلومتر فیبر نوری
یکی از بزرگترین شبکه های فیبرنوری زیردریایی جهان محسوب می شود.


ادامه‌ی خواندن